ورود مجلس به ماجرای رشوه‌خواری در پروژه ایرانسل

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از درخواست این فراکسیون برای ارجاع پرونده رشوه خواری در پروژه ایرانسل به این فراکسیون خبر داد.

موبنا – روز جمعه ۲۶ بهمن ماه سفیر سابق آفریقای جنوبی در تهران بدلیل رشوه‌خواری در پروژه ایرانسل دستگیر شد.
این مقام سیاسی در شرایط فعلی متهم است که برای کنار زدن ترکسل از پروژه اپراتور دوم ایران رشوه گرفته است از این رو پرونده رسیدگی به شکایت وی در دستور کار دستگاه قضایی کشورمان قرار دارد.
باتوجه به بازشدن مجدد پرونده ایرانسل و ترکسل در ایران در گفت و گو با امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ابعاد و اهمیت این پرونده و اینکه آیا مجلس به این پرونده باتوجه به انتشار اخباری مبنی بر گرفتن رشوه از سوی برخی از نمایندگان مجلس هفتم ورود پیدا خواهد کرد به گفت و گو پرداختیم.
وی در ادامه اظهار کرد: هر نماینده و مسئولی که در پرونده رشوه خواری در پروژه ایرانسل بود است باید به مردم معرفی شوند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی باید به این پرونده ورود پیدا کنند و با عوامل آن برخورد جدی داشته باشند.
خجسته درباره اینکه آیا تا به امروز گزارشاتی پیرامون تخلف ایرانسل به مجلس و فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش شده است یا خیر تصریح کرد: خبر یا پرونده ای درباره این موضوع به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش و ارجاع داده نشده بود.
وی خاطرنشان کرد: اما در شرایط فعلی با توجه به زوایای این پرونده درخواست کردیم که این پرونده جهت بررسی در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به مجلس ارجاع داده شود.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس تاکید کرد: بدون شک اگر مواردی درباره مجلس در پرونده ایرانسل وجود دارد باید به fi اطلاع مردم برسد .
خجسته گفت: ما صحبت کردیم با نهادها و دستگاه های مربوطه که اطلاعات پرونده ایرانسل را به مجلس ارائه دهند تا مجلس نیز در جهت ورود به این موضوع و پرونده اقدامات لازم را انجام دهد.

 منبع: خبرفوری 

دنبال کنید @ اینستاگرام