تبدیل یک خانه به بهشت گرمسیری! (+عکس)

معماری این پروژه بر استفاده از عناصر طبیعی مانند پوشش گیاهی و دیوارهایی به رنگ تیره استوار است.این باغچه پلکانی که در ساخت آن از قطعات زغال چوب استفاده شده است، به عنوان یک فیلتر صوتی و آلودگی هوایی نیز عمل می کند و ظاهری مشابه یک آبشار سبز دارد!

موبنا؛ رکسانا دانیالی – معماران تیم چانگ اقدام به طراحی باغچه ای پلکانی روی سقف یکی از خانه های سنگاپور کرده اند که محل سکونت خانواده ای شامل چهار نسل مختلف است. هدف اصلی از توسعه این پروژه، افزایش هماهنگی میان محیط زندگی با آب و هوای گرمسیری منطقه از طریق طراحی هنرمندانه فضاهای عمومی یک خانه مسکونی بوده است. در واقع تبدیل این خانه به یک بهشت گرمسیری، توانسته است پیوند میان اعضای خانواده را مستحکم تر از گذشته سازد. به هر نقطه از خانه که قدم بگذارید، طراوت پوشش گیاهی و تامین اصولی نور طبیعی را احساس خواهید کرد.

همانطور که گفته شد این خانه با فضایی بزرگ به مساحت 1494 متر مربع، بهشتی گرمسیری را در اختیار تمام افراد یک خانواده از مسن گرفته تا کودکان و فرزندان آینده قرار داده است. جالب است بدانید که طرح اولیه L مانند فضای مسکونی نام برده، به منظور افزایش هماهنگی میان بخش های مختلف به طرحی U مانند توسعه یافت. تلفیق ماهرانه فضاهای خصوصی و عمومی خانه، ضمن برقراری آرامش در همه مجموعه تعامل بین اعضای خانواده را نیز تسهیل کرده است.

معماری این پروژه بر استفاده از عناصر طبیعی مانند پوشش گیاهی و دیوارهایی به رنگ تیره استوار است. لازم به ذکر است که انتخاب رنگ بندی تیره ترجیح خود مشتری بوده است تا بتوان از این طریق تابش خیره کننده خورشید در نواحی گرمسیری را تخفیف داد. علاوه بر موارد مذکور، به هر قسمتی از خانه که نگاه کنید با سرسبزی گیاهان بومی منطقه رو به رو خواهید شد. درست مانند آن است که به طور مستقیم با طبیعت در ارتباط باشید. این پوشش گیاهی بی نظیر محدود به فضاهای خارجی نمی شود و راه خود را به فضاهای داخلی نیز باز کرده است. استخری که در مرکز خانه قرار گرفته است نیز نقش مهمی در خنک نگه داشتن هوا خواهد داشت. از طرفی دیگر طراحی متفاوت سقف به صورت یک باغچه پلکانی، تاثیر مهمی در زیبا سازی نمای این خانه داشته است. این باغچه پلکانی که در ساخت آن از قطعات زغال چوب استفاده شده است، به عنوان یک فیلتر صوتی و آلودگی هوایی نیز عمل می کند و ظاهری مشابه یک آبشار سبز دارد!

 منبع: پول نیوز

دنبال کنید @ اینستاگرام