تعداد بانک‌ها با حجم اقتصاد متناسب نیست

یک کارشناس اقتصادی گفت: بانک‌ها موتور چرخش پول در اقتصاد هستند و هر اندازه تعداد آنها بیشتر باشد واسطه گری بیشتر شده و هدایت نقدینگی و پول در دست مردم گران‌تر می‌شود.

موبنا – کاظم دوست حسینی در مورد اولویت‌های اصلاح سیستم بانکی گفت: اولین نکته‌ای که باید توجه داشت اینکه آیا این تعداد بانک و مؤسسات اعتباری نسبتی با حجم کوچک اقتصاد کشور دارد؟ به هرحال بانک‌ها موتور چرخش پول در اقتصاد هستند و هر اندازه تعداد آنها بیشتر باشد واسطه گری بیشتر شده و هدایت نقدینگی و پول در دست مردم گران‌تر می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین اولین گام سامان بخشیدن به تعداد بانک‌ها و مؤسسات مالی است، البته این به معنای حذف آنها نیست بلکه تمرکز بر عدم حمایت غیرمتناسب دولت و بانک مرکزی به واسطه فشارهای سیاسی بویژه از بانک‌های خصوصی است. ما تجربه ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات با عملکرد نامناسب را هیچ‌گاه نداشتیم چون نگران نارضایتی عمومی و سپرده‌گذاران بوده‌اند، از همین روی دولت برای سرپا نگه داشتن این مؤسسات و بانک‌ها حاضر به پرداخت تخلفات آنها شده است. حتی بانک مرکزی در مورد جریمه اضافه برداشت‌ها برعکس عمل کرده و خط اعتباری با درصد سود پایین می‌دهد که موجب قرمز و بدهکارشدن بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: ما فکر می‌کنیم که خلق پول تنها از طریق بانک مرکزی و سیستم بانکی صورت می‌گیرد، در حالی‌که تعداد افرادی که می‌توانند از طریق کشیدن چک بلندمدت خلق پول کنند فراوان است. این در حالی است که براساس قانون تجارت کشور چک مدت‌دار وجود ندارد و باید نقد باشد با این وجود در عرف تجاری ما شرایط بگونه‌ای است که کنترلی بر حجم چک‌های مدت‌دار وجود ندارد که خود آثار تورمی نیز دارد. هر چند که اخیراً در مورد چک‌های رمزدار و بین بانکی اقداماتی صورت گرفته و باید صادرکننده و استفاده کننده کاملاً مشخص باشد.

 منبع: ایلنا 

دنبال کنید @ اینستاگرام