صنعتی‌ها بیشترین وام را گرفتند

بانک‌ها در سال جاری ۳۱۶ هزار میلیارد تومان معادل ۵۸ درصد از کل تسهیلات را برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت کرده‌اند که بیش از ۳۸ درصد آن به بخش صنعت و معدن تعلق گرفته است و پس از آن خدمات، بازرگانی و کشاورزی قرار دارند.

موبنا – بانک مرکزی آمار تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها در ۱۰ ماهه سال جاری را ارائه کرده‌اند که بر اساس آن، بیش از ۵۸ درصد از کل تسهیلات ارائه شده در این مدت مربوط به بخش تأمین سرمایه در گردش بوده که رقم آن به حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این در حالی است که تسهیلات ارائه شده به سایر بخش‌ها در مجموع، اندکی بیش از ۴۱ درصد بوده است.
اما در میان تسهیلات ارائه شده برای تأمین سرمایه در گردش، بیشترین میزان این تسهیلات را بخش صنعت و معدن دریافت کرده است؛ به طوری که از مجموع ۳۱۶ هزار میلیارد تومان ارائه شده، بیش از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان آن به این بخش رسیده که حدود ۳۸ درصد تسهیلات پرداختی برای تأمین سرمایه در گردش را شامل می‌شود.
پس از بخش صنعت و معدن، بیشترین تأمین سرمایه در گردش به بخش خدمات تعلق گرفته که این بخش در ۱۰ ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان و حدود ۳۳ درصد این تسهیلات را به خود اختصاص داده است.
بخش بازرگانی نیز در این مدت بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش دریافت کرده‌اند که سهم این بخش از دریافت این نوع از تسهیلات ۱۶ درصد بوده است.

 منبع: ایسنا 

دنبال کنید @ اینستاگرام