دستکاری دی ان ای برای پاک کردن خاطرات تلخ از مغز

یک بررسی جدید در دانشگاه کوئینزلند استرالیا نشان می دهد دستکاری دی ان ای انسان برای پاک کردن خاطرات ناراحت کننده و ترسناک از مغز ممکن است.

موبنا – پژوهشگران این دانشگاه مسیر شیمیایی مورد نیاز برای دستکاری به منظور پاک کردن خاطرات ناراحت کننده از مغز را شناسایی کرده اند.
این کشف از آن جهت اهمیت دارد که راه را برای درمان برخی بیماری های مرتبط با ترس و نیز اختلالات ناشی از اضطراب هموار می کند.
اگر چه ترس از برخی خطرات برای تداوم حیات انسان و زنده ماندن وی ضروری است، اما ترس بیش از حد و انبار شدن خاطرات نامطلوب ناشی از ترس می تواند به سلامت روح و روان افراد لطمه بزند. لذا باید تعادلی مناسب میان ترس معقول و ترس بیش از حد و آسیب زننده برقرار شود.
از همین رو پژوهشگران روشی را برای دستکاری دی ان ای انسان یافته اند که آزمایش آن بر روی موش ها با استفاده از اعمال یک شوک الکتریکی ملایم موفقیت آمیز بوده و قرار است با بررسی های بیشتر بر روی انسان ها هم اعمال شود.
این دستکاری در یکی از اجزای دی ان ای موسوم به آدنوزین صورت می گیرد که می توان با الصاق برچسبی شیمیایی برای شناسایی و دستکاری آن اقدام کرد.

 منبع: مهر 

دنبال کنید @ اینستاگرام