دستاورد جدید برای اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم

سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ارزیابی عملکرد سالیانه دستگاه های اجرایی استان در بخش توسعه دولت الکترونیک و پیشخوان دولت را به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار کرد.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم، با عنایت به آغاز ارزیابی دستگاه های اجرایی استان در بخش دولت الکترونیک و پیشخوان دولت را با توجه به شرح وظایف این اداره کل در راستای توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار کرد.

نماینده اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم در همایش توجیهی دستگاه های اجرایی استان که در سالن همایش های امام علی (ع) مرکز آموزش و پژوهش برگزار شده بود در خصوص امتیاز شاخص های زیر ساخت دولت الکترونیک اعم از اتصال به GSB، گواهی نامه های امنیتی سخت افزاری، نرم افزاری، پست الکترونیکی سازمانی، شبکه سراسری درون سازمانی و همچنین شاخص های پیشخوان دولت در واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان مطالبی را بیان کرد.

نماینده اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم در خصوص شاخص شبکه سراسری درون سازمانی گفت :پرسنل دستگاه ها ملزم می باشند همگی دارای پست الکترونیک سازمانی باشند و در صورت عدم وجود پست الکترونیکی سازمانی در سایت iran.ir ثبت نام کنند.

دنبال کنید @ اینستاگرام