حمایت از دفاتر پیشخوان از اولویت های مدیران ICT کردستان است

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان، در هشتمین جلسه شورای مدیران حوزه ICT ، گفت: حمایت از دفاتر پیشخوان خدمات دولت یکی از اولویت های مدیران این حوزه است.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان، هشتمین جلسه شورای مدیران حوزه ICT استان، با حضور فردین سعیدی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان و اعضای این شورا در اداره کل ICT استان برگزار شد.
در این جلسه، سعیدی، یکی از اولویت های مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان را رفع مشکلات موجود دفاتر پیشخوان خدمات دولت اعلام کرد و افزود: با توجه به اشتغالی که از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت بوجود آمده است، سیاست دولت و مدیران دولتی حفظ اشتغال موجود، ایجاد اشتغال های جدید است.
وی همچنین، برگزاری این جلسات با حضور مدیران حوزه ICT و نمایندگان دفاتر پیشخوان خدمات دولت را در راستای افزایش تعاملات فی مابین بسیار مفید ارزیابی کرد.

دنبال کنید @ اینستاگرام