شتاب گرفتن فروش ارز صادرکنندگان خصوصی در سامانه نیما

بانک مرکزی اعلام کرد که صادرکنندگان غیرنفتی بخش خصوصی فروش ارز ناشی از صادرات خود در سامانه نیما را افزایش داده و از 16 مرداد تا کنون به بیش از یک میلیارد یورو رسیده است.

موبنا – به گزارش تارنمای بانک مرکزی، این مبلغ علاوه بر عرضه صادرکنندگان در صرافی ها و اختصاص ارز به واردات خودشان است.
براساس این گزارش نزدیک به 10میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی، پتروشیمی ها، فولاد ی ها و شرکت ملی گاز در سامانه نیما عرضه شده است.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیست و چهارم بهمن ماه مصوبه ای را برای تشویق صادرکنندگانی صادر کرد که مطابق دستورالعمل های ابلاغ شده نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کرده اند.
براین اساس صادرکنندگانی که بیش از 60 درصد به تعهدات خود در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور اقدام کرده باشند، در صورت نیاز به تخصیص و تامین ارز در اولویت بانک مرکزی قرار خواهند گرفت؛ این گروه از صادرکنندگان می توانند تا سقف چهار میلیون یورو را به صورت حواله یا اسکناس به صرافی ها عرضه کنند، 70 درصد ارز صادراتی را در سامانه نیما بفروشند و بقیه را برای واردات در مقابل صادرات خود یا دیگران هزینه کنند.

دنبال کنید @ اینستاگرام