استان قم در جایگاه چهارم کشوری در فناوری اطلاعات قرار دارد

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم با اشاره به شاخص های فناوری اطلاعات گفت: طبق ارزیابی ها استان قم جایگاه چهارم کشوری در این حوزه را به خود اختصاص داده است.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم، حسن هانی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان در دیدار با استاندار جدید قم، با ارائه گزارش شاخص های حوزه ارتباطات، پست، پست‌بانک و زیرساخت، وضعیت استان را در این حوزه مطلوب ارزیابی و اظهار کرد: در شاخص های ارزیابی فن آوری اطلاعات، استان قم جایگاه چهارم کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه با تشریح پتانسیل های گسترش این شاخص ها، با اشاره به طرح های وزارت بمنظور گسترش حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در روستاها پروژه های مختلف این حوزه را مطرح کرد.

در ادامه بهرام سرمست استاندار جدید قم ضمن اظهار خوشنودی از وضعیت این استان در این حوزه خواستار توان بیشتر و رشد بهتر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شد و با توجه به پتانسیل های فرهنگی و توریستی ، اهمیت به کارگیری فناوری اطلاعات برای رشد این حوزه را یادآور شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام