همه شهرهای استان زنجان دارای پوشش 3Gو4G هستند

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با اشاره به پوشش 100درصدی اینترنت در شهرهای استان زنجان گفت: در این استان تلفن همراه 97 درصد جمعیت را پوشش می دهد.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان وحید فرخی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان با اشاره به پوشش جمعیتی97 درصدی تلفن همراه، وضعیت فناوری اطلاعات IT را در زنجان مطلوب دانست و اظهار کرد: از مجموع 884 روستای دارای سکنه 777 روستا تحت پوشش تلفن همراه هستند که این میزان 87 درصد از مجموع کل را شامل می شود.

وی با اشاره به اینکه همه شهرهای استان زنجان دارای پوشش 3Gو4G هستند افزود: بالغ بر 911هزار نفر در استان مشترک اینترنت هستند و ضریب نفوذ اینترنت سیار بیش از 75 درصد است.
فرخی یادآور شد: 397 روستای بالای 20 خانوار از اینترنت پرسرعت و 297 روستا از تکنولوژی 4Gبهره مند هستند و تصریح کرد: تا پایان مهر 98 همه ی روستاهای بالای 20 خانوار تحت پوشش اینترنت پر سرعت قرار می گیرند.

فرخی گفت: پروژه مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن GNAF به صورت 100 درصدی تحقق یافته است و پروژه فراهم کردن امکان دسترسی خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با حداقل سرعت دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه با استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی به صورت نسبی 7/54 در صد تحقق یافته که این مقدار تا پایان شهریور سال آینده به صورت 100 درصدی تحقق می یابد.

وی افزود: پروژه حمایت از توسعه محتوای بومی و ایجاد کسب و کارهای دیجیتالی بر بستر شبکه ملی اطلاعات در دست اقدام است و این پروژه به صورت ملی و یکپارچه انجام می شود.

دنبال کنید @ اینستاگرام