نشت اطلاعات سرشماری ۲۰۱۰ آمریکا

گروهی از هکرهای داخلی سازمان آمار آمریکا متوجه شده اند اطلاعات سرشماری ۲۰۱۰ را می توان از حالت رمزگذاری خارج و دوباره به اطلاعات تبدیل کرد. این امر نگرانی هایی را به وجود آورده است.

موبنا – گروه هکرهای داخلی سازمان آمار آمریکا متوجه شده اند اطلاعات شخصی افراد که در سرشماری ۲۰۱۰ میلادی جمع آوری شده را می توان از حالت رمزگذاری خارج و دوباره به اطلاعات قابل خوانش تبدیل کرد. البته اطلاعات به دست آمده در این فرایند اشتباهات زیادی دارد.

سن، جنسیت، مکان، نژاد و قومیت ۱۳۸ میلیون آمریکایی در معرض خطر احتمالی هک قرار دارد. البته به گفته «جان آبوود» یکی از دانشمندان ارشد این سازمان، تا به اکنون فقط تیم های هک داخلی متوجه شده اند چنین اطلاعاتی در معرض خطر هستند و طی ۷۲ سال اخیر هیچ گروه خارجی این اطلاعات را استخراج نکرده است.

همچنین به گفته آبوود سازمان آمار آمریکا اکنون مشغول حذف روش های قدیمی حفاظت از اطلاعات و جایگزین کردن روش های محافظتی نوینی است که بسیار بهتر از روش های گوگل یا اپل است.

برخی از مدیران سابق این سازمان بیم آن را دارند که خطرات احتمالی مربوط به حریم خصوصی افراد سبب شود مردم به سوالات پاسخ ندهند یا در آمارگیری ۱۰ ساله دروغ بگویند زیرا دولت ترامپ نیز تصمیم دارد تا بخش سوالات مربوط به شهروندی را گسترش دهد.

 منبع: مهر 

دنبال کنید @ اینستاگرام