دفاع در برابر حملات سایبری با هوش مصنوعی

اگر چه در سال های اخیر روش های مختلفی برای حفاظت از شرکت ها در برابر حملات سایبری صورت گرفته، اما هیچ یک از آنها به موفقیت کامل نرسیده اند. هر چند به نظر می رسد هوش مصنوعی این روند را تغییر می دهد.

موبنا – محققان شرکت فارستر یک فناوری هوش مصنوعی جدید ابداع کرده اند که به جای استفاده از مدل های سنتی حفاظت از داده ها از الگوهای هوش مصنوعی برای شناسایی تهدیدها و دفاع از زیرساخت های شرکت های رایانه ای در برابر حملات سایبری بهره می گیرد.

مدل یادشده با بررسی رویدادهای امنیتی و حملات سایبری مختلف بر علیه شرکت ها و سازمان ها، فعالیت های متنوعی را در چند مرحله به منظور تامین امنیت آنها انجام می دهد. از جمله این مراحل می توان به تحلیل ترافیک شبکه هر شرکت، بررسی ارتباطات افراد و رایانه ها و شناسایی تهدیدهای عمده بر مبنای قواعد و اصول رفتاری شبکه ها اشاره کرد.

این سیستم امنیتی مبتنی بر هوش مصنوعی Vectra Cognito نام دارد و حجم زیادی از اطلاعات را در مورد رفتار بدافزارهای مختلف و تکنیک های مورد استفاده آنها نیز در خود ذخیره کرده و با استفاده از همین اطلاعات دست به مدل سازی برای شناسایی تهدیدهای جدید می زند. این سیستم بر همین اساس می تواند عادی بودن یا نبودن رفتارهای مختلف را پیش بینی کند و معیارهایی را برای شناسایی رفتارهای آتی مهاجمان تعیین کند.

 منبع: فارس 

دنبال کنید @ اینستاگرام