چگونه سیمکارت دوم گوشی را فعال کنیم؟

برخی کاربران تلفن همراه دستگاه دو سمیکارته‌ای دارند که پیش از شروع طرح رجیستری، تنها از یکی از اسلات‌های آن استفاده کرده‌اند، اکنون که در اسلات دوم، سیمکارت قرار داده‌اند، پیامک هشدار غیرقانونی بودن دستگاه برایشان ارسال شده است.

موبنا – اگر دستگاه دو سیم‌کارته‌ای (دارای دو شکاف برای قرار دادن سیمکارت) دارید که پیش از شروع طرح رجیستری، تنها از یکی از اسلات‌های آن استفاده کرده‌اید، در صورتی که اکنون در اسلات دوم، سیمکارت قرار دهید، پیامک هشدار غیرقانونی بودن دستگاه برای شما ارسال می‌شود. برای حل مشکل و ثبت شناسه (IMEI) اسلات دوم دستگاه‌، فرآیند افزودن دستگاه را با سیمکارتی که پیش از شروع طرح رجیستری روی دستگاه‌ بوده، انجام دهید.
دقت داشته باشید، برای انجام موفقیت آمیز افزودن دستگاه، حتما باید با سیمکارتی که پیش از شروع طرح رجیستری روی دستگاه‌تان بوده، این فرآیند را انجام دهید، نه با هیچ سیمکارت دیگری.
برای افزودن دستگاه، ابتدا لازم است تا به سامانه همتا متصل شوید.
از سه روش زیر می‌توان با سامانه همتا ارتباط برقرار کرد و فرآیند افزودن دستگاه را انجام داد:

سایت اینترنتی به آدرس www.hamta.ntsw.ir
کد دستوری #۷۷۷۷*
اپلیکشین همتا

 منبع: فارس

دنبال کنید @ اینستاگرام