حمایت بانک قرض الحسنه مهر ایران از ۷۰ هزار مددخواه کمیته امداد

بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای حمایت از اقشار نیازمند جامعه بالغ بر ۷۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش ۳ هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت کرده است.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، این بانک، با هدف کمک به بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی نیازمندان جامعه در همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) ۷۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی، کارآفرینی و ودیعه مسکن به ارزش بیش از ۳ هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال به مددجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت نموده است.
بانک قرض الحسنه مهرایران، از سال ۱۳۹۴ در راستای توانمندسازی نیازمندان واقعی جامعه با کمیته امداد امام خمینی (ره) همکاری می کند که طی آن بالغ بر ۴ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی به اعتبار ۵۴۰ میلیارد ریال و نزدیک به ۲ هزار و ۷۰۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه در حوزه های معیشتی و ودیعه مسکن به ارزش ۲۰۳ میلیارد ریال به اقشار تحت پوشش اعطاء شده است.
امسال نیز با امضای تفاهمنامه همکاری میان بانک قرض الحسنه مهرایران و صندوق امداد ولایت وابسته به کمیته امداد امام خمینی (ره) بالغ بر ۶۳ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به اعتبار ۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال به منظور اشتغالزایی و کارآفرینی به ویژه در مناطق محروم و روستایی کشور پرداخت کرده است.
شایان ذکر است؛ بانک قرض الحسنه مهرایران در همکاری با سازمان ها، شرکت های خصوصی و دولتی و نهاد های حمایتی و مردمی، بالغ بر۴ میلیون و ۲۶۰ هزار فقره به ارزش ۳۳۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت نموده است که از این میزان تعداد ۲ میلیون و ۸۹۷ هزار فقره معادل ۶۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی مربوط به دولت های یازدهم و دوازدهم می باشد.

دنبال کنید @ اینستاگرام