برون سپاری خدمات بیش از 25 دستگاه اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت در «هرمزگان»

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان با بیان اینکه نقش دفاتر پیشخوان در سرعت بخشیدن به پروسه انجام غیرحضوری خدمات غیر قابل انکار است، گفت: واگذاری بیش از 25 دستگاه اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت در استان هرمزگان انجام شده است.

موبنا – به گزارشروابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان، احد قویدل سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با حضور در کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی، از واگذاری خدمات نیابتی بیش از 25 دستگاه اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت در استان هرمزگان خبر داد و گفت: این مهم به منظور گسترش همکاری دستگاه های اجرایی و دفاتر پیشخوان، کمک به توسعه خدمات نیابتی در دفاتر و افزایش درآمد دفاتر و به تبع آن افزایش اشتغال زایی صورت گرفته است.
سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به این که این اداره کل مسوولیت کارگروه دفاتر پیشخوان دولت در سطح استان برعهده دارد، افزود: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات توجه جدی به مسائل و مشکلات این دفاتر داشته و به دنبال تبیین یک برنامه مشخص برای رفع مشکلات دفاتر است که امیدواریم با هم اندیشی انجمن دفاتر پیشخوان با این اداره کل، اعضای کارگروه و دستگاه های اجرایی در استان روند عرصه خدمات دفاتر بهبود یابد.
قویدل یادآور شد: با توجه به این که یکی از اهداف واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان توسعه رفاه اجتماعی است و در حال حاضر به موازات دستگاه های اجرایی امکان پیگیری خدمت ارائه شده از طریق دفاتر پیشخوان نیز میسر شده است که به همین منظور باید در راستای رفاه حال شهروندان به سمت ارائه خدمات به صورت غیر حضوری پیش برویم.
وی تاکید کرد: بی شک دسترسی آسان، سرعت عمل، تکریم اربابا رجوع، کاش هزینه های زمان و حفظ سلامت در کاهش سفرها و دریافت خدمات باعث افزایش رضایتمندی مردم شده است. البته باید به نکاتی شامل: توزیع یکسان خدمات دستگاه ها در دفاتر، شفاف سازی فرایند انجام کار در دفاتر برای مشتریات و مدیریت زمان انجام خدمت به مشتریان توجه ویژه ای شود.

دنبال کنید @ اینستاگرام