کاربرد ماهواره‌های سنجش از دور در کشاورزی توسعه می‌یابد

در راستای همکاری پژوهشگاه فضایی ایران با وزارت جهاد کشاورزی، کاربردهای ماهواره های سنجش از دور در بخش های مختلف کشاورزی توسعه می یابد.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، به دنبال بازدید یک ماه اخیر وزیر جهاد کشاورزی از دستاوردهای ماهواره های سنجش از دور پژوهشگاه فضایی ایران، همکاری وزارتخانه های کشاورزی و ارتباطات در سطوح پژوهشی و عملیاتی آغاز و در حال پیگیری است.

حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در این باره گفت: در این پژوهشگاه دانشی وسیع و مفید موجود است که می توان در خدمت بخش کشاورزی و رفع نیازهای این حوزه، به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه همکاری مشترک با وزارت کشاورزی، می‌تواند از طریق تطبیق نیازمندی‌های موجود در حوزه کشاورزی با توانمندی‌های حاصله در پژوهشگاه فضایی ایران تعریف و عملیاتی شود، افزود: طراحی و اجرای موفق یک فعالیت مشترک هدفمند، این باور را تقویت خواهد کرد که استفاده از فناوری‌های نوین فضایی در زندگی روزمره مردم، قابلیت اجرایی شدن دارد.

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، اظهار داشت: با توجه به گستردگی تعامل پژوهشگاه فضایی با دانشگاهیان می‌توان با تعیین نیازهای موجود و شناسایی پتانسیل دانشگاهی، طرح‌های مشترک دانشگاهی در حوزه استفاده از کاربردهای سنجش از دور در کشاورزی نوین، تعریف و اجرا کرد.

دراین راستا پیشنهاد شروع فعالیت روی سطح زیر کشت محصول برنج در ۵ استان اصلی که بالغ بر ۹۵ درصد برنج کشور را تامین می کنند ارائه شد. درهمین حال در خصوص محصولاتی مثل گندم، جو و سیب زمینی نیز مقرر شد، اطلاعات اولیه قطب‌های اصلی برداشت این محصول در اختیار پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران قرار گیرد تا به تفکیک قطعات مزارع زراعی، میزان تولید و نوع محصول، داده‌های ماهوارهای سنجش از دور به وزارت جهاد کشاورزی داده شود.

دنبال کنید @ اینستاگرام