یونیفرم هوشمندی که فکر فرار را از دانش‌آموزان می‌گیرد!

بیش از 10 مدرسه چینی مجهز به لباس‌هایی هوشمند شده‌اند که بر عبور و مرور دانش‌آموزان نظارت دارد.

موبنا – سیاست‌های کشور چین به سمت و سویی رفته است که حتی دانش‌آموزان نیز نمی‌توانند از وسواس این کشور برای نظارت بر اعمال مردم فرار کنند.

بیش از ۱۰ مدرسه در استان‌های “گوانگ‌شی” و “گوئیژو” دانش‌آموزان را مجبور کرده‌اند که یونیفرم‌های هوشمند بر تن کنند.

هدف از پوشیدن این لباس بهبود توجه و ایمنی دانش‌آموزان است.

هر لباس دارای دو تراشه است که به هنگام ورود و یا خروج دانش‌آموزان از مدرسه فعال می‌شوند و اطلاع ورود و خروج دانش‌آموز را به صورت خودکار برای والدین و معلم مدرسه ارسال می‌کند.

اگر دانش‌آموزی بدون اجازه معلمان خود قصد ترک مدرسه را داشته باشد، یک زنگ هشدار به صورت خودکار به صدا درمی‌آید و فرار دانش‌آموز را اطلاع می‌دهد.

گفتنی است، دانش‌آموزان نمی‌توانند به فکر تبادل لباس‌ها با یکدیگر باشند. زیرا هر لباس یک چهره به کودک داده است و در هنگام ورود دانش‌آموز به مدرسه، یک سیستم تشخیص چهره وجود دارد که در صورت عدم تطابق دانش‌آموز با لباس، به صدا درمی‌آید.

تراشه‌های لباس با ۵۰۰ دور شست‌وشو نیز دوام می‌آورند و دمای ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد را نیز متحمل می شوند.

 منبع: ایسنا 

دنبال کنید @ اینستاگرام