مهندس صدری :

بازنگری قراردادهای پیمانکاران به منظور یکپارچگی و توجه بیشتر به منافع ذینفعان

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید براهمیت بازنگری قراردادهای پیمانکاران در سراسر کشوراظهار داشت :این امر به منظور یکپارچگی و وحدت رویه در تمامی قرار دادهای مناطق مخابراتی در سراسر کشور صورت می گیرد .

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سید مجید صدری با تاکید بر لزوم اجرای عدالت و شفافیت و تعیین چارچوب واحد در کل کشورافزود: این شرکت با ایجاد فضای رقابتی عادلانه بین پیمانکاران به دنبال شرایط مطلوب برای افزایش رضایتمندی کارکنان، مشتریان و ذینفعان است.
وی با اشاره به در نظر گرفتن توان بالای پیمانکاران به لحاظ فنی و اجرائی خاطر نشان کرد: این مهم در همه زمینه‌ها اعم از توسعه، نگهداری و نیروی انسانی و تأمین حقوق همه ذی نفعان به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است.
مهندس سید مجید صدری با بیان ضرورت بازنگری درقراردادهابه منظور تأمین منافع کارکنان و پیمانکاران گفت: توجه به این موضوع می‌تواند افزایش کیفیت سرویس و کاهش هزینه و افزایش درآمد را در پی داشته باشد.

دنبال کنید @ اینستاگرام