برگزاری گردهمایی کارکنان جزیره کیش بانک ایران زمین

عملکرد شعب جزیره کیش بانک ایران زمین در سال جاری با حضور مدیراستان و کارکنان این شعب مورد بررسی قرار گرفت.

موبنا – به گزارش موبنا، خواجویی مدیراستان در این جلسه با تاکید براین که کارکنان باید اهداف خود را به صورت پروژه ای هدف گذاری کنند، گفت: موفقیت ما در قبال برنامه ریزی منسجم و دقیق در راستای دستیابی به پروژه هدف گذاری شده است.
خواجویی گفت: پروژه می تواند در راستای دستیابی به اهدافی شامل: منابع، مصارف، بانکداری مدرن، صدور ضمانت نامه، وصول مطالبات و نصب دستگاه های فروشگاهی تعریف شود.
وی افزود: کارکنان شعب باید نسبت به این اهداف آشنایی کامل داشته باشند تا در پایان سال به نتایج خوبی دست پیدا کنند.
مدیراستان با اشاره به اهمیت وصول مطالبات معوق برنامه ریزی برای کاهش این شاخص را از اولویت های کاری در پایان سال برشمرد.
خواجوئی در بخشی از سخنان خود موضوع گسترش فرهنگ بانکداری الکترونیک و ترویج آن بین مشتریان را امری حیاتی و ضروری برای بانک دانست و از آن به عنوان برنامه بلند مدت بانک نام برد و خواستار ترویج بیشتر فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیکی در بین مشتریان شد.
در پایان این جلسه عملکرد شعب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ضمن بررسی نقاط قابل بهبود و نقاط قوت، جایگاه شعب را با توجه به عملکرد در زمینه های مختلف مورد ارزیابی و سنجش قرار دادند.

دنبال کنید @ اینستاگرام