نقاشی های کودکانه و آی کیو؛ دو فاکتور موازی در تایید یکدیگر

آیا خطوط ساده و یا در هم رفته ای که کودکتان روی کاغذ پیاده می کند، نشانه ای از هوش او خواهد بود؟ اختلاف نظر های زیادی بر سر این مسئله وجود داشت تا این که ثابت شد، طرح هایی که کودک در سن چهار سالگی از یک انسان می کشد، می تواند سرنخی برای کشف نبوغ وی باشد.

سواد زندگی – آیا خطوط ساده و یا در هم رفته ای که کودکتان روی کاغذ پیاده می کند، نشانه ای از هوش او خواهد بود؟ اختلاف نظر های زیادی بر سر این مسئله وجود داشت تا این که ثابت شد، طرح هایی که کودک در سن چهار سالگی از یک انسان می کشد، می تواند سرنخی برای کشف نبوغ وی باشد. روانشناسان در دانشگاه کینگز لندن تحقیقی بر 15000 نقاشی کشیده شده توسط کودکان مختلف انجام دادند، آن هایی که جزئیات بیشتری ارائه داده بودند، در تست های هوش نیز موفق تر عمل کردند. تحقیقی دیگر بر 7750 دوقلو، از ارتباط قوی میان ژن ها و نبوغ پرده برداشت.

دانشمندان دریافته اند که استعداد هنری در همان سال های اولیه زندگی، نشانه ای از هوش کودک در بزرگسالی وی خواهد بود. از این رو ثابت شده است کودکانی که از سن چهار سالگی توانایی نقاشی صورت و اندام انسان را به دست می آورند، با احتمال بالا تری نابغه های آینده می شوند! این تحقیقات بر 15000 نقاشی کشیده شده توسط کودکان 4 ساله در دانشگاه کینگز لندن انجام گرفت و نتایج حاکی از ارتباط مستقیم میان جزئیات تصاویر و آی کیو کودک بود.


همان طور که در این تصویر مشاهده می کنید، نقاشی آخر به دلیل جزئیات بیشتر از قبیل مو ها، بینی، دهان، انگشتان، لباس و همچنین مشخص بودن جنسیت فرد امتیاز بالا تری کسب کرده است. این چهار نقاشی، نمونه های حاصله از میان 15000 تصویر بررسی شده هستند. هر نقاشی بنا بر جزئیاتی که در بر دارد، امتیازی از 0 تا 12 کسب می کند.

بررسی های دیگری که روی 7750 دوقلو همسان و غیر همسان صورت گرفت، حاکی از ارتباط قوی میان ژنتیک و استعداد هنری این کودکان بود. نقاشی های دوقلو های همسان نسبت به دوقلو های غیر همسان، از کیفیت و جزئیات نزدیک تری به هم برخوردار بود. تمامی این بررسی ها اثباتی بر رابطه ای نسبی میان نقاشی های سن چهار سالگی با نبوغ در بزرگسالی است.

کودکان از طریق نقاشی، هر آن چه در ذهنشان می گذرد را به دیگران منتقل می کنند . دقیقا همان اتفاقی که در نوشتن می افتد. بشر در طول قرن های متمادی از این دو روش، توانسته راهی برای ذخیره و انتقال اطلاعات و همچنین تکامل به دست آورد. اما در عین حال والدین نباید نگران نقاشی های کودکانشان باشند! اگر چه پیاده سازی جزئیات نشانه ای بر موفقیت در تست های هوش است، با این حال کودکی که خوب نقاشی نمی کند، لزوما فردی کم هوش نیست، پس جای نگرانی نیست.

به این چهار تصویر نیز از 10 امتیاز داده شد. دو تصویری که جزئیات بیشتری دارد امتیاز 10 و دو تصویر دیگری امتیاز 4 گرفت. اما نمی توان گفت که هوش تنها با ژن ها سر و کار دارد و کودک به صورت ژنتیکی یا جزئیات را می کشد و یا به کل چنین استعدادی ندارد. فاکتور های زیادی در نبوغ نقش دارند و در این میان تاثیر هر دو عامل ژنتیک و محیط باید در نظر گرفته شود . توانایی کودک در کشیدن اشکال انسانی، اثبات قطعی نبوغ وی نیست بلکه ارتباطی است که همچون ابزاری به سنجش هوش کمک می کند. دو تست هوشی که از این 15000 کودک در چهار سالگی و سپس در چهارده سالگی گرفته شد، ارتباط نسبی میان نمرات نقاشی ها با نبوغ فرد را بیش از پیش آشکار کرد. اما همان طور که گفته شد این مسئله نسبی است و هیچ شواهد قطعی مبنی بر ارتباط 100 درصدی میان نقاشی های بدون جزئیات و فقدان هوش وجود ندارد. می توان گفت کودکانی که جزئیات بیشتری در نقاشی های خود به کار می برند، از توجه بالا تری نسبت به اطراف خود برخوردار هستند.

* نتیجه و توصیه

اگر می خواهید به رشد نبوغ و هوش کودک خود کمک کنید و در این راه نیز موثر واقع شوید، با وجود آن که ژن ها نقش تعیین کننده ای دارند، باید حواستان به شرایط محیط نیز باشد. همان طور که اشاره شد، نبوغ آمیزه ای از هر دو عامل ژنتیک و محیط است و برای به حداکثر رساندن آن باید شرایط مساعد محیطی را برای کودک خود فراهم آورید. با او بیش از پیش حرف بزنید و درباره محیط و جزئیات با او صحبت کنید.

 منبع: سواد زندگی

دنبال کنید @ اینستاگرام