شهرداری ادرین ترکیه از زباله برق تولید می‌کند

شهرداری شهر ادرین ترکیه با ایجاد تاسیساتی به سمت تولید نیرو از زباله رفته است.

موبنا – یک نیروگاه تولید برق از زباله در شهر ادرین ترکیه آغاز به کار کرد.
رجب گورکان شهردار ادرین گفت: این نیروگاه ظرفیت 14 میلیون کیلووات ساعت برق داشته و می‌توان ظرفیت آن را دوبرابر کرد.
این نیروگاه توسط بخش خصوصی ایجاد شده است.
گورکان گفت: ما طی 18 ماه گذشته توانستیم به راه حلی برای حل مشکل زباله شهری برسیم و در نهایت به سمت ایجاد این نیروگاه رفتیم.
ساخت این نیروگاه 12.4 میلیون دلار هزینه در برداشته است.
مصرف متوسط روزانه برق هر خانوار در ادرین ترکیه 100 کیلووات ساعت در ماه است و بنابراین این نیروگاه می‌تواند برق 16 هزار خانه را در ادرین تامین کند.
ارزش برق تولیدی این واحد نیروگاهی 1.9 میلیون دلار در سال برابر شده است.
فرماندار ادرین نیز گفت: این نیروگاه زباله‌ای نه تنها مشکل زباله را در این شهر حل کرده است بلکه مشکل گاز سمی متان ناشی از تجزیه زباله‌ها را نیز حل کرده و آن را نیز به برق تبدیل می‌کند.

 منبع: فارس 

دنبال کنید @ اینستاگرام