تعقیب قضایی فیس بوک توسط شرکت روس

یک شرکت روس که حسابرس آن از سوی مقامات آمریکایی به تلاش برای مداخله در انتخابات آمریکا از طریق فیس بوک شده، این شبکه اجتماعی را مورد پیگرد قضایی قرار داده است.

موبنا – شرکت روس مدعی شده که تنها فعالیت های خبری قانونی و مشروع انجام می دهد و حساب کاربری آن در فیس بوک که به اتهام تلاش برای تاثیرگذاری نامناسب بر انتخابات آمریکا مسدود شده باید بازگردانده شود.
این سازمان خبری که به Federal Agency of News LLC یا فن شهرت دارد،شکایت خود را تقدیم دادگاهی در شمال کالیفرنیا کرده است و به علت زیرسوال بردن اعتبار خود خواستار دریافت خسارت و جلوگیری از بلوکه شدن حسابش توسط فیس بوک شده است.
فیس بوک حساب فن را در ماه آوریل مسدود کرده بود و در توجیه این کار مدعی شده بود این سازمان خبری با انتشار اخبار غلط و دروغین تلاش کرده بود بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا تاثیر منفی بگذارد. این شرکت در مورد شکایت تازه فن از خود اظهارنظری نکرده است. فن در مجموع ۲۷۰ حساب کاربری را در فیس بوک اداره می کرده است.

 منبع: فارس 

دنبال کنید @ اینستاگرام