بزرگترین حلزون کره زمین! (فیلم)

حلزون غول پیکر آفریقایی (Lissachatina fulica) بزرگترین حلزون زنده در کره زمین است. نمونه بالغ آن حدود ۷ سانتیمتر ارتفاع و بیش از ۲۰ سانتیمتر طول دارد! در بسیاری کشورها از این حلزون به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شود.

خواندنی هایی درباره حلزون غول پیکر آفریقایی:

دنبال کنید @ اینستاگرام