سپ، رو به رشدترین PSP در مرداد شد

سپ، رو به رشدترین PSP در مرداد شد

شرکت پرداخت الکترونیک سامان، بیشترین میزان رشد در تراکنش‌های کارتخوان و موبایلی را در مرداد ماه از آن خود کرد.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) و بر اساس آخرین گزارش اقتصادی شاپرک، این شرکت در مردادماه گذشته با کسب ۱۷.۷۲ درصد سهم بازار از نظر تعداد تراکنش و سهم ۱۳.۸۶ درصدی از مبلغ آن‌ها، جایگاه دوم را در میان ۱۲ شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت کشور در هر دو شاخص تعداد و مبلغ به خود اختصاص داد.
بر این اساس، این شرکت در مردادماه با افزایش تعداد تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی و نیز تعداد تراکنش‌های موبایلی به میزان ۲.۴۳ درصد از طریق سامانه و اپلیکیشن ۷۲۴، بیشترین رشد را در این دو ابزار پذیرش از آن خود کرده است.
بر پایه این گزارش، بیشترین سهم از مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی نیز با ۱۷.۳۳ درصد، متعلق به «سپ» بوده است. همچنین افزایش ۴.۶۴ درصدی سپ در شاخص مبلغ تراکنش‌های موبایلی نیز ، نشان‌گر بالاترین میزان رشد در میان سایر شرکت‌ها در این ابزار پذیرش است.
از این رو سپ را می‌توان رو به رشدترین شرکت PSP کشور در حال حاضر دانست که عملکرد مثبتی در تمامی شاخص‌ها از خود به جای گذاشته است.

دنبال کنید @ اینستاگرام