قائم مقام وزیر نفت؛

سیاست‌ها در بازار پتروشیمی به هم خورده است

برای سروسامان دادن به شرایطی که در بازار مواد پتروشیمی بوجود آمده است نهادی مانند وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نمی تواند به صورت مستقیم وارد عمل شود و چنین ارگان هایی با همکاری با وزارت صمت باید به صورت "تیم ورک" در رفع مشکلات موجود عمل کنند.

موبنا – مهندس مرضیه شاهدایی قائم مقام وزیر نفت در گفتگو با “امروز” در پاسخ به این پرسش که با مشکلات بوجود آمده در عرضه محصولات پتروشیمی، وزارت نفت چه تمهیداتی برای رفع موانع تولید در صنایع پایین دست برداشته است، گفت: واقعیت این است که وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اصل متولی توسعه هستند تا تولید را افزایش دهندو با بازار در ارتباط نزدیک باشد و آنچه که نیاز بازار هست را به تولید برساند. این تولید هم مواد پایه را شامل می‌شود و هم نیاز صنایع پایین دستی، که براساس آن تنوع تولید و ارائه انواع گرید های مورد تقاضای بازار صورت می‌گیرد. از سویی دیگر در حوزه صادرات نیز نهادهای متولی وزارت نفت وظیفه دارند در وهله اول آنچه تقاضای بازار داخل است را تأمین کنند وسپس صادرات محصولات و مواد پتروشیمی را در دستورکارخود قرار دهند.
وی افزود: درحقیقت از نظر وزارت نفت، مصرف و نیاز داخل از صادرات مهم‌تر است و باید به آن بها داد. بنابراین رد مشکلات موجود در بازار مواد پتروشیمی را نمی‌توان در وزارت نفت گرفت چرا که متولی تنظیم بازار نهادی دیگر است.
قائم مقام وزیر نفت اضافه کرد: متولی تنظیم ومدیریت بازار مواد پتروشیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما من بالشخصه اعتقاد دارم تعامل وزارت نفت با وزارت صنعت باید هرچه بیشتر وتنگاتنگ تر باشد تا بتوان به وضعیت پرچالش بوجود آمده سروسامان بخشید و بدین شکل موانع موجود را از سر راه تولید کنندگان برداشت. ما در وزارت نفت و همکارانمان در شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشکلاتی را که مطرح می‌شود به گوش دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسانیم. همانگونه که تاکنون نیز بسیاری از این مشکلات را برای ما مطرح کرده‌اند وما تشخیص خود را مبنی بر کنترل و ممانعت از برخی جوانب که موجب آشفتگی بازار می‌شوند را به اطلاع رسانده‌ایم تا برای رفع آن چاره اندیشیده شود. ما حتی شکاف‌های موجود در بازار را شناسایی کرده و آن‌ها را به اطلاع دولت رسانده‌ایم. در عین حال تاکنون هرچه به من در این خصوص منتقل شده است را نیز به اطلاع همکارانمان در دولت و نهادهای ذیربط رسانده‌ام.
شاهدایی درخصوص به این نظر که واقعیت این است که وزارت صمت نتوانسته به خوبی از پس این مشکلات بر بیاید و برخی از مسئولین بلند پایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت نیز به آن اذعان دارند و بنابر این باید چاره‌ای دیگر اندیشیده شود نیز گفت: بله من نیز همچنان معتقدم ما باید در کنار وزارت صمت باشیم اما واقعیت این است که بر اساس قانون سیاستگزار اصلی در این حیطه ما نیستیم و بر این اساس وزارت صمت باید پیشنهادهای خود را به دولت ببرد و مسائل را آنجا مطرح کند.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا فقط وزرات صمت باید این موضوع را بعهده بگیرد، نیز بیان کرد: خیر. ما اعتقادی به این نداریم که این وزارتخانه به تنهایی باید در رفع این گونه مشکلات بکوشد، بلکه ما معتقدیم ساماندهی به بازار مواد پتروشیمی باید باخرد جمعی و به صورت ” تیم ورک” انجام شود. این کار تیم ورک است و هیچ نهادی شاید نتواند به تنهایی در رفع آن موفق عمل کند. برای رفع مشکلات موجود به هیچ وجه نمی‌توان جزیره‌ای عمل کرد و باید گروه‌های متخصص و کارآشنا وارد آن شوند.
شاهدایی افزود: هم اکنون نیز کارگروه‌هایی برای حل این مشکل در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است که اعضای کارشناس وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آن عضو هستند و مرتب حضور پیدا می‌کنند و این گونه نیست که وزارت نفت کار را رها کرده باشد. اما ما معتقدیم این همکاری باید بیشتر باشد و هردو وزارتخانه سیاست‌هایشان را باهم نزدیکتر کنند. باید به یاد داشته باشیم چالش‌های بوجود آمده تنها مختص حوزه پتروشیمی نیست و در بقیه بخش‌ها هم دیده می‌شود ومتاسفانه در جاهایی کنترل‌ها وسررشته کارهااز دست خارج شده و به شکلی که می‌بینید در آمده است. بنبر این ما نمی‌توانیم در تنظیم بازار وارد عمل شویم.
وی در خصوص نقش تعاونی‌ها در سامان بخشی به وضعیت آشغفته بازار مواد پتروشیمی نیز گفت: در شوراها، در بورس کالا، در نهادهای تنظیم بازار وشورای رقابت و همچنین تعاونی‌ها، همواره نمایندگان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت حضور یافته‌اند و نظرات خود را اعلام کرده‌اند و حتی در مقاطعی که احساس کرده‌ایم وزیر نفت هم باید دخالت کند این کار رابه انجام رسانده‌ایم.
قائم مقام وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که اگر بازار توسط پتروشیمی‌ها از مواد اولیه اشباع می شدآیا چنین مشکلی پیش می‌آمد یا خیر گفت: باید از دوجنبه به این موضوع اندیشید. واقعیت این است که ما نباید به ضرر سرمایه گذار وتولید کننده راضی باشیم. اشباع کردن بازار از مواد همیشه نمی‌تواند چاره کار باشد، بلکه همیشه باید یک توازنی بین عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. آنچه هم اکنون بوجود آمده حاصل بهم خوردن برخی سیاست‌هاست و همین بهم خوردگی باعث شده عرضه و تقاضا در تعادل و توازن قرار نگیرند. برای آرامش این بازار باید مجدداً سیاست‌ها مورد بازبینی قرارگیرند.

 منبع: روزنامه امروز | فرزین سوادکوهی 

دنبال کنید @ اینستاگرام