بیمه سامان، برنده مناقصه بیمه‌ای پتروشیمی امیرکبیر

عملکرد و قیمت مناسب خدمات موجب شد بیمه سامان در مناقصه پوشش بیمه باربری شرکت پتروشیمی امیرکبیر برنده شود.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی بیمه سامان، شرکت پتروشیمی امیرکبیر امسال نیز به روال سال‌های گذشته به منظور تحت پوشش قرار دادن بیمه باربری محصولات این شرکت نسبت به برگزاری مناقصه عمومی در بازار بیمه اقدام کرد که این مناقصه با حضور تعدادی از شرکت‌های بیمه و بیمه سامان برگزار شد.
براساس این گزارش، شرکت پتروشیمی امیرکبیر بعد از دریافت پیشنهادهای شرکت‌کنندگان در این مناقصه و ارزیابی شرایط متقاضیان، شرکت بیمه سامان را به‌عنوان برنده مناقصه معرفی کرد که این موفقیت تایید‌کننده ارایه خدمات باکیفیت و قیمت رقابتی خدمات بیمه‌ای بیمه سامان است.
این گزارش حاکی است، پوشش بیمه باربری صادراتی محصولات شرکت پتروشیمی امیرکبیر از این پس بر عهده بیمه سامان خواهد بود.
گفتنی است، شرکت پتروشیمی امیرکبیر یکی از بزرگتـریـن واحدهای پـلی‌الفیـنی کشور با تـولیـد سالانـه ۷۰۰ هزارتـن انواع پلی‌اتیلن سبک، سبک خـطی، سنگیـن، مـواداولیـه موردنیـاز در صنایـع پایــیــن‌دستی همچنین تـولیـد سالانـه ۲۰ هزار تــن به‌عنـوان کوپلیــمر مصـرفی و محصـول بوتادین به میـزان ۵۱ هزار تـن فعال است که این محصولات از طریـق اداره بـازرگـانـی مجتـمع در دو بخش داخلی و خارجی عرضه می‌شود.

دنبال کنید @ اینستاگرام