افکار ۳ نفر به وسیله فناوری به اشتراک گذاشته شد

محققان یک شبکه ارتباطی مغز به مغز ایجاد کرده اند که در آزمایش ها به سه نفر اجازه داد افکارشان را به اشتراک بگذارند.

موبنا – پیش از این آزمایش هایی برای برقراری ارتباط «مغز به مغز» انجام شده است. اما اکنون دامنه این تحقیقات گسترش یافته و به شبکه های ارتباطی مغز به مغز مربوط می شود.

محققان با برقراری ارتباط میان ۳ مغز شبکه ای نوین ابداع کرده اند. این شبکه به شرکت کنندگان اجازه می دهد افکارشان را برای یکدیگر ارسال کنند.

در آزمایش این سه نفر بازی شبیه Tetris (بازی ویدئویی پازلی) را انجام دادند.

این شبکه ارتباطی برای برقراری ارتباط به مجموعه ای از الکتروآنسفالوگرام ها اتکا دارد که فعالیت الکتریکی و شبیه سازی تحریک مغناطیسی مغز را ثبت و اطلاعات را آماده ارسال می کند.

فقط یک نفر می تواند اطلاعات را ارسال و دریافت کند اما او نمی تواند نمایشگر کامل را ببیند. دو فرد دیگری که اطلاعات ارسال می کنند، می توانند توجه خود را متوجه چراغ های ال ای دی چشمک زن کنند و به این وسیله دستوراتی برای چرخاندن بلوک های پازل صادر کنند.

دریافت کننده اطلاعات می تواند دریابد کدامیک از ارسال کننده ها در بازی شرکت نمی کند.

این فرایند تله پاتی نیست و نیازمند دخالت های خارجی است و درهر بار فقط می تواند یک بیت اطلاعات ارسال کند. فناوری مذکور را می توان ارتقا داد تاافراد بیشتری در آن شرکت کنند. در آینده با کمک چنین فناوری می توان افکار پیچیده تری در گروه ها منتقل کرد.

چنین فرایند برای اشکال جدید ارتباطی مفید است و به دانشمندان کمک می کند تا درباره کارکرد داخلی مغز خود بیاموزند.

 منبع: مهر 

دنبال کنید @ اینستاگرام