ورشکستگی بانک‌ها، تکه جدید از پازل جنگ اقتصادی دشمن

ورشکستگی بانک‌ها از جمله مباحثی است که هر چند وقت یکبار از سوی برخی اعلام و شایعاتی در اینباره منتشر می‌شود که اینبار نیز در جنگ اقتصادی فعلی، قرعه به نام بانک قرض الحسنه رسالت افتاد.

موبنا – بانک ها را می توان به عنوان سیبل تمامی اتفاق های سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی در کشور طی سال های اخیر معرفی کرد، بانک هایی که براساس آمار و ارقام رسمی نزدیک به ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور بر دوش آنها است. اما با وجود نقش مهم و کلیدی بانک ها در اقتصاد کشور، شاهد این هستیم که با کوچکترین اتفاقی در هر حوزه‌ای، بانک‌ها مورد هدف معترضان داخلی و خارجی قرار می‌گیرند.
یک روز خبر تعطیلی یک بانک خصولتی، یک روز خبر فرار مدیرعامل یک بانک خصوصی و اینبار هم خبر ورشکستگی بانک قرض الحسنه رسالت، که البته در عین اینکه نباید معدود اخبار صحیح در خصوص مشکلات و یا اتفاق هایی در برخی بانک ها طی چند سال اخیر را نادیده گرفت اما می‌توان بخش زیادی از این اخبار را کذب و حتی شایعاتی برای برهم زدن آرامش عمومی و جو روانی حاکم بر کشور عنوان کرد.
هوشیاری مردم نیز در این بین موضوعی مهم است زیرا در شرایطی که به اذعان مسئولین و کارشناسان کشور در جنگ اقتصادی و تهدید از سوی دشمنان قرار دارد و شاهد تلاش هایی از داخل و خارج از کشور برای برهم زدن آرامش عمومی در کشور هستیم، باید تمامی اخبار در حوزه سیستم بانکی کشور تنها از سوی بانک‌ مرکزی که مرجع رسمی سیستم بانکی است، پیگیری شود.
در همین راستا، به دنبال برخی شایعات در روزهای اخیر درباره ورشکستگی بانک قرض الحسنه رسالت، دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از تحت تعقیب قرار گرفتن عوامل ایجاد شایعه‌ساز در فضای مجازی در این خصوص خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ادامه داد: با توجه به اثرات سوء این شایعه کذب بر امنیت روانی و اقتصادی جامعه این دادسرا به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود و مشخص شد، این خبر کذب در خارج از کشور ساخته و پرداخته و توسط افرادی در داخل کشور منتشر شده است.

 منبع: ایبِنا 

دنبال کنید @ اینستاگرام