آتش آبی در ایجن! (+عکس)

دسترسی به دهانه آتشفشان کار آسانی نیست اما سختی مسیر با مشاهده رودخانه ای از آتش آبی رنگ که توسط گوگرد مذاب شکل گرفته و از شکاف های سطح زمین خارج می شود به فراموشی سپرده می شود.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – اندونزی در محل اتصال سه صفحه تکتونیکی قرار گرفته و از این رو کانونی برای فعالیت های آتشفشانی است. این کشور دارای ۱۵۰ آتشفشان فعال از جمله نمونه مشهور کراکاتوا است که فعالیت آن لرزش ها و سونامی ویران کننده در قرن نوزدهم را موجب شد.

“روبن وو”، عکاس، طی سفر خود به جزیره جاوه عکس هایی شگفت انگیز از دهانه آتشفشان آتش آبی در ایجن را ثبت کرده است. دهانه آتشفشان ایجن معمولا به واسطه حضور گردشگران منطقه ای شلوغ است اما وو تا پس از غروب خورشید صبر کرده تا این تصاویر چشمگیر را ثبت کند.

دسترسی به دهانه آتشفشان کار آسانی نیست اما سختی مسیر با مشاهده رودخانه ای از آتش آبی رنگ که توسط گوگرد مذاب شکل گرفته و از شکاف های سطح زمین خارج می شود به فراموشی سپرده می شود. گاز گوگردی مشتعل با حرارتی تا یک هزار درجه فارنهایت می سوزد و شعله هایی شکل می گیرند که تا پنج متر در هوا ارتفاع می گیرند.

دریاچه ای فیروزه ای رنگ و به شدت اسیدی نیز حدود یک کیلومتر در بستر دهانه آتشفشان گسترش یافته است.

 

دنبال کنید @ اینستاگرام