انتصاب سرپرست اداره دفتر حوزه مدیرعامل و هیات مدیره بانک صنعت و معدن

براساس حکم صادره توسط حسین مهری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن، افشین پناهنده کافی فر به سمت سرپرست اداره دفتر حوزه مدیرعامل و هیات مدیره این بانک منصوب شد.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن در بخشی از حکم نامبرده آمده است ؛ با توجه به تعهد ، تخصص و تجارب ارزنده به موجب این حکم به سمت سرپرست اداره دفتر حوزه مدیرعامل و هیات مدیره منصوب می گردید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از امکانات ، قابلیتها و توان همکاران ضمن تلاش در حفظ و ارتقاء روحیه و فرهنگ کارگروهی ، نظم و انضباط اداری و با حفظ امانتداری در جهت پیشبرد اهداف عالی بانک و مسئولیتهای مرتبط با شغل مورد تصدی از جمله نظارت بر کلیه امور کاری و رفتار اداری همکاران زیر مجموعه ، موفق و موید باشید.

دنبال کنید @ اینستاگرام