چارت رشد دندان‌های شیری کودکان

دندان‌های موقتی کودکان که آنها را با نام دندان های شیری می‌شناسیم با قاعده خاصی رشد و ریزش می‌کنند. برای اینکه به درستی از محل و زمان جوانه نخستین دندان ها و به دنبال آن، دندان‌های دیگر فرزند خود آگاه شوید، ادامه مطلب را مطالعه فرمایید.

دنبال کنید @ اینستاگرام