چرا هرگز نمی‌توانیم از شر سوسک‌ها خلاص شویم؟

دانشمندان می‌گویند «اتحاد و همبستگی سوسک‌های ماده» مهم‌ترین عاملی محسوب می‌شود که بقا و رشد جمعیت آنها را باعث شده است.

موبنا – آنها از حدود ۳۰۰ میلیون سال قبل روی کره زمین سکونت داشتند، پیش از حضور دایناسورها زندگی خود را آغاز کرده بودند و پس از انقراض دایناسورها هم به حیات خود ادامه دادند، و همواره ترجیح دادند در کنار انسان‌ها زندگی کنند: سوسک‌ها. این حشره همواره احساس بدی را به مردم انتقال داده است و با این وجود هم اکنون گروهی از محققان در دانشگاه هوکایدو ژاپن با انجام بررسی‌های فراوان بالاخره متوجه شدند که چرا انسان هرگز نتوانسته است در طول تاریخ از شر سوسک‌ها خلاص شود و جمعیت آنها را کم کند. این دانشمندان می‌گویند «اتحاد و همبستگی سوسک‌های ماده» مهم‌ترین عاملی محسوب می‌شود که بقا و رشد جمعیت آنها را باعث شده است.

دانشمندان از مدت‌ها قبل با بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که سوسک‌ها و البته موریانه‌ها، مارها و کوسه‌ها از جمله حیواناتی محسوب می‌شوند که می‌توانند «بکرزایی» کنند یا به عبارت دیگر بدون لقاح فرزند خود را به دنیا آورند. تاکنون عوامل بسیار اندکی شناخته شده است که تشریح می‌کند فرآیند بکرزایی چگونه در این حیوانات صورت می‌گیرد. آیا نبود سوسک نر تنها شرط لازم برای فرآیند غیرعادی تولیدمثل بین این حشرات محسوب می‌شود یا محیط پیرامون هم روی این مسئله تاثیر می‌گذارد؟ باتوجه به اینکه سوسک‌ها موجودات اجتماعی هستند و همواره به صورت گروهی زندگی می‌کنند، محققان دانشگاه هوکایدو به این نتیجه رسیده‌اند که عوامل دیگر به جز غیبت سوسک‌های نر هم در این فرآیند تاثیر می‌گذارد.

چرا هرگز نمی‌توانیم از شر سوسک‌ها خلاص شویم؟

محققان ژاپنی برای اثبات فرضیه‌های خود ۱۱ مجموعه آزمایشی حاوی انواع مختلف سوسک‌های آمریکایی متشکل از گونه‌های نر و ماده را جمع‌آوری کردند. گروه کنترل سوسک‌های نر و ماده را که اجازه جفت‌گیری داشتند شامل می شد. دیگر گروه‌ها سوسک‌های ماده را در خود جا داده بودند که در شرایط ویژه و به صورت کاملا بسته بدون ارتباط با سوسک دیگر زندگی می‌کردند. گروه‌های دیگری هم وجود داشتند که پیش از پنج سوسک نر عقیم شده را در خود جا داده بودند. محققان در این آزمایش از نوعی هورمون موسوم به فِرومون که توسط سوسک‌های ماده باکره ترشح می‌شود هم استفاده کردند و سپس رفتار هر یک از این سوسک‌ها را به دقت زیر نظر گرفتند.

در پایان این بررسی مشخص شد گروه‌ سوسک‌ها، به خصوص گروه‌هایی که سه سوسک ماده یا بیشتر در آن حضور داشتند سریع‌تر از دیگر گروه‌ها تخم گذاری کردند. علاوه بر این مشخص شد تخم گذاری در این سوسک‌ها به صورت کاملا هماهنگ انجام شد. نکته جالب اینجا بود که، آن دسته از سوسک‌هایی که در محفظه‌های مجزا و دور از این گروه نگهداری شده بودند هم رفتار کاملا مشابه را نشان دادند. در گروهی که فقط سوسک های ماده را شامل می‌شد فرآیند تخم‌گذاری سریع‌تر از گروهی صورت گرفت که فقط یک سوسک ماده در آن موجود بود. بر این اساس گفته شد گروه سوسک‌های ماده در دوره زمانی ۱۸ روز تخم گذاری کردند و در مقابل، سوسکی که به صورت انفرادی در یک محفظه حضور داشت پس از ۲۷ روز تخم گذاری را انجام داد.

در بخش دیگر مشخص شد حضور سوسک‌های نر عقیم شده و هورمون جنسی فِرومون گرفته شده از سوسک‌های ماده تاثیر بسیار اندکی بر فرآیند تولیدمثل برجا گذاشت. محققان در پایان این بررسی دریافتند که تفاوت جنسیت در دنیای سوسک‌ها نقش مهمی دارد و همبستگی ماده‌ها در کنار هم مهم‌ترین عاملی محسوب می‌شود که جمعیت این حشره چندش‌آور را بیشتر کرده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا