تولید و تحویل محصولات سایپادیزل در نیمه نخست سال۹۷ سرعت گرفت

شرکت سایپادیزل با رشد تولید و فروش انواع محصولات تجاری در نیمه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته، توانست ضمن اجرای بخشی از برنامه های تدوین شده خود در سال ۹۷، پاسخگوی نیاز مشتریان گرامی باشد.

موبنا – این شرکت در شش ماه نخست سال با تولید ۲۰۱۶ دستگاه از انواع محصولات تجاری، نسبت به تولید ۱۳۰۴ دستگاه در مدت مشابه سال قبل، رشد ۵۵ درصدی تولید را تجربه کرد.
بر اساس این گزارش، کامیون ولوو FH500 با تولید ۹۲۱ دستگاه، بیشترین تیراژ تولید در بین محصولات سایپادیزل در شش ماهه نخست سال ۹۷ را داشت و پس از آن کامیونت فوتون ۸.۵ تن با تولید ۳۵۰ دستگاه و کامیونت فوتون ۶ تن خوابدار با تولید ۲۵۰ دستگاه، سهم بالایی از محصولات تولیدی این مجموعه صنعتی را به خود اختصاص دادند.
همچنین، سایپادیزل در شش ماهه نخست سال جاری موفق شد، تعداد ۱۸۳۶دستگاه از انواع محصولات را به مشتریان تحویل دهد که این آمار نسبت به تحویل ۱۲۱۱ دستگاه در مدت مشابه سال ۹۶، نشان از رشد ۵۲ درصدی تحویل محصول به مشتری دارد.
بر این اساس، در نیمه نخست سال۹۷، تعداد ۷۸۲ دستگاه کامیون ولوو FH500 به مشتریان تحویل داده شده و پس از این محصول، ۲۰۰ دستگاه کامیونت فوتون ۶ تن خوابدار و ۱۸۷ دستگاه کامیونت فوتون ۸ تن از بیشترین تیراژ در بین محصولات تحویل داده شده به مشتریان برخوردار هستند.
پیش بینی می شود، بر پایه برنامه ریزی های صورت گرفته و در صورت حمایت و پشتیبانی سازمان های ذی ربط، در شش ماهه دوم سال جاری با تولید کامیون KX به عنوان محصول جایگزین ولوو در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل، تولید و عرضه خودروهای تجاری در شرکت سایپادیزل با سرعت بیشتری ادامه یابد.

دنبال کنید @ اینستاگرام