شناسایی سلول‌های بنیادین برای تسریع درمان شکستگی

محققان سلول های بنیادین اسکلتی را در انسان شناسایی کرده اند که به تسریع درمان شکستگی استخوان کمک می کند.

موبنا – گروهی از محققان دانشگاه استنفورد سلول های بنیادین اسکلت انسان را شناسایی کرده اند. آنها در مرحله بعد یک شجره خانوادگی از سلول ها ابداع کردند که قابلیت احیای استخوان و غضروف را دارد.
می توان این سلول های بنیادین را از استخوان ها جدا کرده یا آنها را از سلول های مخصوص در چربی تولید کرد. رفتار این سلول ها قابل پیش بینی است و نیازی نیست پزشکان هنگام استفاده از آنها در درمان های مختلف نگران نتایج باشند.
محققان برای ردیابی سلول بنیادین اسکلتی انسان نمی توانستند از روش های آزمایشگاهی معمول استفاده کنند که در موش ها به کار می رود. آنها پروفایل ژن های موش را با پروفایل چند نوع سلول انسانی مقایسه کردند. این سلول ها در انتهای استخوان های انسان رشد می کند.
محققان با این روش سلول هایی را یافتند که پروتئین های مشابهی مانند سلول های بنیادین اسکلتی موش داشتند. به این ترتیب محققان نشانگرهای مرتبط را در سلول های بنیادین انسانی ردیابی کردند.
این یافته ها در درمان سریع تر استخوان های شکسته و ترمیم غضروف کمک می کند. همچنین از وخامت بیماری هایی مانند آرتروز و پوکی استخوان نیز کاسته می شود.

 منبع: مهر 

دنبال کنید @ اینستاگرام