وزیر ارتباطات:

پرداخت بدهی بازنشستگان شرکت مخابرات ایران

وزیر ارتباطات اظهار داشت: دیون ۹ سال اخیر بازنشستگان شرکت مخابرات ایران از امسال پرداخت می شود.

موبنا – به گزارش موبنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دومین گفتمان راهبردی نقش جوانان در توسعه پایدار شهری گفت: از سال ۸۹ تا کنون قرار بوده است سالانه به بازنشستگان شرکت مخابرات بین ۹ تا هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت شود که تا کنون سالانه فقط یک میلیون ۷۰۰ هزار تومان پرداخت شده است.
محمد جواد آذری جهرمی میزان بدهی شرکت مخابرات ایران به ۶۰ هزار بازنشسته این شرکت را هزار میلیارد تومان برشمرد و افزود: از این هفته نشستی با مسوولان شرکت مخابرات خواهیم داشت و تمامی دیون استان به استان پرداخت می‌شود.
وی در آمد شرکت مخابرات را سالانه ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دانست و گفت: با حذف آبونمان نه تنها در حق افرادی که کمتر از خدمات مخابرات استفاده می‌کردند ظلم شد بلکه در آمد شرکت را کاهش داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود:۶۸ درصد در آمد شرکت مخابرات برای پرداخت حقوق کارکنان این شرکت پرداخت می‌شود.
در پایان این نشست از لوح یادبود این گفتمان رونمایی و از چهار نفر از فعالان عرصه ارتباطات الکترونیکی شهری استان اصفهان تجلیل شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام