بررسی مسائل و مشکلات شبکه زیرساخت در شهرستان جوانرود

در دیدار مدیرعامل مخابرات‌ استان و فرماندار جوانرود مشکلات حوزه مخابراتی جوانرود بررسی شد.

موبنا – رستگاریوسفی فرماندار جوانرود در دیدار با مدیرعامل مخابرات‌استان کرمانشاه توسعه شبکه بررسی مسائل و مشکلات شبکه زیر ساخت تلفن و تقویت پهنای باند شبکه‌های اینترنت پر سرعت و بررسی مشکلات آنتن دهی تلفن همراه در بخش‌ها و روستا‌ها را از مهمترین مسائل و مشکلات حوزه مخابرات درجوانرود اعلام کرد.
یوسفی همچنین تقویت پوشش تلفن همراه در روستا‌های بخش کلاشی و نقاط کور شهرستان از جمله مناطق گردشگری و مهمانپذیر را ازدیگر مطالبات شهرستان جوانرود برشمرد.
قبادیان مدیر عامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه نیز با توجه به بازدید‌های میدانی که از سطح شهرستان انجام گرفته است برای حل عدم پوشش آنتن دهی و تقویت زیرساخت‌های مخابراتی قول مساعد داد.
قبادیان اظهارداشت: با جایگزین کردن شبکه موبایل روستایی با شبکه همراه اول پوشش موبایل تقویت می‌شود.

دنبال کنید @ اینستاگرام