۲۶ هزار خودرو در شهریور ماه تحویل مشتریان شد

براساس برنامه ریزی انجام شده در گروه خودرو سازی سایپا در شهریور ماه سال جاری بیش از ۲۶ هزار دستگاه خودرو از محصولات این گروه خودروساز به مشتریان تحویل شده است.

موبنا – روند تحویل خودرو به مشتریان در گروه سایپا بدون وقفه در حال انجام است و با وجود مشکلات،‌ محصولات گروه سایپا در حال تولید و تحویل به مشتریان است.
بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۶۲ هزار دستگاه از محصولات تولیدی گروه خودروسازی سایپا تحویل مشتریان شده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
بر همین اساس هم گروه خودروسازی سایپا در هفته های گذشته اقدام به پیش فروش ۵۰ هزار دستگاه از محصولات خود کرده و با وجود مشکلات موجود همچنان در حال تحویل محصولات خود به مشتریان است.

دنبال کنید @ اینستاگرام