بانک‌ها در پنج ماهه امسال ۱۵ درصد بیشتر از پارسال وام دادند

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در پنج ماهه نخست امسال در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۱۵.۶ درصد افزایش داشته است.

موبنا – براساس آماری منتشر شده بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در پنج ماهه نخست امسال ۲۴۰۸ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۳۲۵.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۵.۶ درصد) افزایش داشته است.
بر این اساس، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در مدت یاد شده ۱۴۸۴.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۶۱.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش مبلغ ۱۴۹.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱.۲ درصد رشد دارد.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در پنج ماهه امسال معادل ۵۷۰.۳ هزار میلیارد ریال بوده که بیانگر اختصاص ۳۸.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۴۸۴.۱ هزار میلیارد ریال) است.
از مجموع ۶۸۰ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، ۵۷۰.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۸۳.۹ درصد) برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
بر اساس این گزارش، تعداد ۹۹ هزار و ۲۰۴ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶.۹ میلیارد ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. در بخش خدمات نیز تعداد یک میلیون و ۹۱۸ هزار و ۹۳۳ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره پنج میلیارد ریال پرداخت شده است.
همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای داشت.

دنبال کنید @ اینستاگرام