افزایش سقف برداشت از خودپردازها در ایام اربعین حسینی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی خواست تمهیدات لازم برای رفاه حال زائران اربعین حسینی (ع) مانند «تعیین شعبه‌های کشیک»، «نصب خودپرداز» و «افزایش سقف برداشت درون بانکی از خودپردازها» را در دستور کار قرار دهند.

موبنا – بر اساس بخشنامه تارنمای بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی ملزم شدند شعبه‌های کشیک مورد نیاز در استان‌های ایلام، کرمانشاه و خوزستان را تعیین کنند.
بانک مرکزی در این بخشنامه به‌منظور تسهیل انجام عملیات منظم پول‌رسانی، خدمات مالی و پرداخت، از شبکه بانکی خواسته است ضمن برقراری کشیک فعال، نوع و مقدار اسکناس مورد نیاز در ایام برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی را برآورد و به ناظر پولی بانک مرکزی مستقر در استان اعلام کند.
همچنین نظام بانکی کشور باید تدارک لازم را برای افزایش میزان نصب، راهبری و نگهداری امکانات پرداخت الکترونیک اعم از خودپرداز، پایانه فروش، کیوسک و نظایر آن در نقاط مرزی چزابه، شلمچه، مهران و خسروی به عمل آورد.
هنگام برگزاری مراسم اربعین حسینی، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی به افزایش سقف برداشت نقدی از دستگاه‌های خودپرداز تا مبلغ پنج میلیون ریال از طریق تنظیم منو برداشت وجه به صورت درون بانکی مجازند.
زمان اعمال افزایش سقف برداشت نقدی از دستگاه‌های خودپرداز تا سقف پنج میلیون ریال، از هجدهم مهرماه تا بیستم آبان ماه امسال است.

دنبال کنید @ اینستاگرام