بهسازی شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برای ناتوانان جسمی

بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و با هدف ارائه خدمات مالی به ناتوانان جسمی - حرکتی از جمله معلولین و سالمندان نسبت به مناسب سازی شعب خود اقدام نموده است.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، بانک قرض الحسنه مهرایران با توجه به مسئولیت های اجتماعی و اقدامات راهبردی خود برای توانمندسازی نیازمندان جامعه، در گامی دیگر بهسازی و مناسب سازی شعب برای سهولت دسترسی معلولان و سالمندان را در برنامه ریزی های خود قرار داده است.
در این راستا، ایجاد رمپ معلولان، همسطح سازی دستگاه خودپرداز و پیاده رو، بهبود جانمایی شعب و استاندارد سازی ارتفاع آن با بر و کف اصلی خیابان به منظور تسهیل در عبور افراد معلول برخی از اقدامات انجام شده است که با هدف استفاده آسان از امکانات، تجهیزات و خدمات بانکی بدون نیاز به حضور همراه برای ناتوانان جسمی و حرکتی صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، تا کنون بیش از ۱۲۰ شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران با توجه به معیارهای لازم برای استفاده معلولان، سالمندان و افراد کم توان استاندارد سازی شده است.

دنبال کنید @ اینستاگرام