فعالیت «هاتگرام» و «طلاگرام» همچنان ادامه دارد

با سررسید ۱۵ شهریورماه به عنوان آخرین مهلت داده شده به نسخه های فارسی پیام رسان تلگرام برای تبدیل شدن به یک پیام رسان بومی، کماکان فعالیت این پیام رسان ها ادامه دارد.

موبنا – مهلت فعالیت تلگرام های فارسی هاتگرام و تلگرام طلایی مطابق با اعلام قبلی دبیر شورای عالی فضای مجازی، امروز ۱۵ شهریورماه به اتمام رسیده است و قرار بود این پیام رسان ها به یک پیام رسان بومی و مستقل از زیرساخت تلگرام تبدیل شوند.
اوایل مردادماه ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در مورد فعالیت بدون فیلتر نسخه های فارسی تلگرام گفته بود: «در حقیقت ما از ابتدا در سیاست های خروج از انحصار تلگرام، دوران گذاری را برای فعالیت نسخه های فارسی این شبکه در کشور قائل شدیم و پذیرفتیم که شبکه های هاتگرام و طلاگرام بدون فیلتر چند ماهی در کشور فعال باشند. اما آخرین مهلتی که به اینها داده ایم ۱۵ شهریورماه است و این شبکه ها باید تا این تاریخ به پیام رسان ۱۰۰ درصد بومی تبدیل شوند.»
حال با سررسید این موعد، هنوز تکلیف ادامه فعالیت این شبکه ها به صورت رسمی مشخص نشده اما برخی اظهارنظرهای غیررسمی حاکی از آن است که این شبکه ها فعلاً به فعالیت خود ادامه می دهند. از سوی دیگر، در دسترس بودن این شبکه ها در حال حاضر، صحت این گمان را تائید می کند.
در این زمینه یک مقام آگاه در مرکز ملی فضای مجازی در راستای پیگیری خبرنگار مهر تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی تصمیم خاصی در زمینه فعالیت این شبکه ها نگرفته است و فعلاً تغییری در مورد فعالیت هاتگرام و طلاگرام ابلاغ نشده است.
این مقام آگاه در مورد تبدیل شدن این پیام رسان ها به پیام رسان بومی نیز گفت: این شبکه ها در حال تبدیل شدن به یک پیام رسان بومی هستند و سعی خود را نیز کرده اند اما هنوز این فرایند کامل نشده است.
وی در مورد انتشار برخی آثار از مهلت مجدد فعالیت به این شبکه ها گفت: فعلاً چیزی در مورد مهلت مجدد فعالیت این پیام رسان ها به مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ نشده است و مباحث مطرح شده در مورد ادامه فعالیت این شبکه ها مورد تائید نیست. البته باید صبر کرد تا روز شنبه و ببینیم فعالیت این شبکه ها ادامه دارد یا خیر و پس از آن می توان گفت اخبار غیررسمی تا چه حد درست بوده و فرصت جدیدی داده شده است و یا نه.
همچنین رمضان علی سبحانی فر عضو کمیته فیلترینگ و رئیس کارگروه ارتباطات مجلس نیز در پاسخ به خبرنگار مهر برای حکم جدید در خصوص فعالیت دو پیام رسان هاتگرام و طلاگرام گفت: «کمیته فیلترینگ تاکنون در خصوص فعالیت این شبکه ها و تصمیم برای فیلترشدن و یا نشدن آنها جلسه ای تشکیل نداده است.»
از سوی دیگر، یک مقام آگاه در حوزه فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مهلتی به این دو شبکه داده شد تا به صورت مستقل از تلگرام فعالیت کنند، گفت: این دو پیام رسان نباید به دیتا سنتر و بک بون شبکه خارجی تلگرام وابستگی داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه قرار نیست این شبکه ها فیلتر شوند و از ابتدا نیز موضوع فیلتر این شبکه ها مطرح نبوده، گفت: قصد این است که برای حفظ امنیت اطلاعات، این شبکه ها مستقل از تلگرام کار کنند.
به گزارش مهر، گفته می شود دو پیام رسان هاتگرام و تلگرام طلایی هم اکنون حدود ۲۰ میلیون عضو در ایران دارند و فعلا به فعالیت خود ادامه می دهند.

 منبع: مهر 

دنبال کنید @ اینستاگرام