ارتباط تلفنی مشترکان ۲ مرکز مخابراتی دچار اختلال می‌شود

به دلیل انجام عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان دو مرکز مخابراتی در تهران به مدت ۳ روز دچار اختلال می شود.

موبنا – به گزارش موبنا، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید قندی و شهید زارعی در تهران انجام می شود.
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش شماره های ۵۵۱۵ ، ۵۵۱۶ ، ۵۵۶۰ الی ۵۵۶۳ ، ۵۵۵۷ الی ۵۵۵۹ ، ۵۵۹۸ ، ۵۵۶۹ ، ۵۵۸۹ ، ۵۵۸۰ و ۵۵۸۱ در محدوده میدان هرندی ، خیابان هرندی، شوش غربی و شرقی از امروز به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
درهمین حال با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره ۴۴۱۶ در محدوده خیابانهای آیت اله کاشانی، اتوبان تهران کرج، اتوبان شهید ستاری و دهکده المپیک از تاریخ ۱۷ شهریورماه به مدت ۳ روز دچار اختلال می شود.

دنبال کنید @ اینستاگرام