عبور قایق خورشیدی بی سرنشین از اقیانوس اطلس (+تصاویر)

یک شرکت نروژی با هدف تسهیل قایق رانی بدون سرنشین در اقیانوس اطلس قصد دارد به طور گسترده از محصولات تازه ای استفاده کند که از انرژی خورشیدی نیرو می گیرند.

موبنا – یک شرکت نروژی با هدف تسهیل قایق رانی بدون سرنشین در اقیانوس اطلس قصد دارد به طور گسترده از محصولات تازه ای استفاده کند که از انرژی خورشیدی نیرو می گیرند. این قایق خورشیدی بی سرنشین Sailbuoy Met نام دارد و توسط شرکت Newfoundland تولید شده است.

قایق یادشده برای اولین بار در تاریخ ۷ ژوئن سال ۲۰۱۷ موفق شد فاصله ای ۳۰۰۰ کیلومتری را تا سواحل ایرلند طی کند. از این قایق دو ماه قبل برای طی مسیر طولانی ۴۵۰۰ کیلومتری در اقیانوس اطلس شمالی نیز استفاده شد، اما یک نقص فنی در طراحی قسمت های برقی آن موجب شد تا بخش هدایت خودکار قایق یادشده مختل شود و تکمیل ماموریت آن ناممکن شود.

Sailbuoy برای حرکت خودکار و مسیریابی درست مجهز به حسگری است که فرامین خود را از طریق ماهواره دریافت می کند و به طور آنی داده های درست را برای حرکت به سمت مقصد دریافت می کند.

هدف نهایی از تولید این قایق امکان پذیر کردن پیمودن یک مسیر کامل ۵۱۰۰ کیلومتری در کل مسیرهای دریایی اقیانوس اطلس شمالی است؛ ولی زمانی برای انجام این ماموریت تعیین نشده است.

 منبع: فارس

دنبال کنید @ اینستاگرام