پرداخت بیش از ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت برای اشتغال پایدار روستاییان و عشایر توسط بانک کشاورزی

بانک کشاورزی از ابتدای ابلاغ دستورالعمل طرح ملی توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری در بهمن ماه سال ۹۶ تا ۱۳ شهریور ماه سال جاری، بیش از ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت معادل ۷۶ درصد از اعتبار ابلاغی را در قالب ۸۸۰۰ فقره طرح، منعقد و پرداخت کرده است که اجرای این طرح ها ۲۵۰۰۰ شغل جدید ایجاد خواهد کرد.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، درحال حاضر ۲۷۰۰۰ طرح به مبلغ ۴۸۰۰۰ میلیارد ریال در شعب این بانک در دست بررسی قرار دارند و بالغ بر ۹۵ درصد اعتبار ابلاغی و تعهدات خود را در قالب ۹۵۰۰ فقره طرح به مبلغ ۱۹۸۰۰ میلیارد ریال به تصویب رسانده است.
این گزارش می افزاید ، پرداخت بیش از ۵۰ درصد از اعتبار طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری کشور بر عهده ی بانک کشاورزی است که این اعتبارات با نرخ ۴ تا ۱۰ درصد متغیر بین روستاهای مناطق مرزی، سایر روستاها و نواحی صنعتی و روستایی به واجدان شرایط پرداخت می شود.
شایان ذکر است بانک کشاورزی تا پایان سال جاری پرداخت ۲۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را در دستور کار خود دارد.

دنبال کنید @ اینستاگرام