تعمدی در افزایش نرخ ارز نبود

بسیاری حتی دولت را منتفع از شرایط موجود می‌دانند و این نوسانات و گران شده نرخ ارز را در راستای جبران کسری بودجه دولت می‌دانند.

موبنا – نادر حبیبی عضو هیأت علمی دانشگاه براندیس ماساچوست آمریکا با این موضوع مخالف است و به نظر وی افزایش نرخ ارز بعد از فروردین ۱۳۹۷ تعمدی نبود بلکه نتیجه تحریم‌های یکجانبه آمریکا و سیاست‌های اشتباه دولت بود.
افزایش نرخ ارز از یک سو درآمد دولت از فروش ارز در بازار آزاد را زیاد می‌کند و از سوی دیگر با افزایش تورم و مخارج دولت، هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد. همه شواهد بیانگر این است که دولت و حاکمیت خواستار جلوگیری از گران شدن نرخ ارز بودند ولی موفق نشدند. اگر هدف دولت کسب حداکثر درآمد فروش ارز بود مقدار زیادی از ذخیره ارزی کشور را به قیمت ثابت ۴۲۰۰ تومان توزیع نمی‌کرد. افزایش نرخ ارز بعد از فروردین ۱۳۹۷ تعمدی نبود بلکه نتیجه تحریم‌های یکجانبه آمریکا و سیاست‌های اشتباه دولت بود.
در ضمن باید در نظر داشته باشیم که با رشد مداوم نقدینگی خواه ناخواه نرخ ارز هم به مرور زمان افزایش می‌یافت. به عبارت دیگر حتی بدون تحریم‌های یکجانبه آمریکا هم در طی چند سال آینده قیمت ارز با شتاب آهسته‌ای به سوی قیمت ۱۰ هزار تومان حرکت می‌کرد.

 منبع: ایلنا 

دنبال کنید @ اینستاگرام