چشم چاپ سه بعدی نابینایان را مداوا می‌کند

گروهی از محققان می‌گویند با طراحی چشمی که با چاپگر سه بعدی تهیه شده یک گام به درمان افراد نابینا نزدیک تر شده اند.

موبنا – دانشمدان دانشگاه مینه سوتا می گویند نمونه اولیه چشمی که به طورکامل با استفاده از چاپگرسه بعدی چاپ شده، قادربه دریافت یک آرایه کامل از نور بر روی نیمکره خود است.
این چشم پس از تکمیل می تواند برای بازگرداندن بینایی به افراد نابینا به کار گرفته شود. گنبد شیشه ای چشم یاد شده با چاپ مدارهای الکترونیک پیشرفته تهیه شده است. از جمله دیگر مواد مورد استفاده برای تولید این چشم می توان به جوهر نقره ای، پلیمر نیمه هادی و غیره اشاره کرد.
فرایند تولید و چاپ سه بعدی چشم یادشده فرایندی پیچیده و وقت گیر است و در مجموع حدود یک ساعت به طول می انجامد. این چشم می تواند ۲۵ درصد ازنور دریافتی را با استفاده از نیمه هادی های خود به برق مبدل کند. البته هنوز تا تکمیل این اختراع و تبدیل کردن آن به محصولی که برای افراد نابینا قابل استفاده باشد، راه درازی در پیش است.

 منبع: فارس 

دنبال کنید @ اینستاگرام