ویژگی جدید توئیتر برای نشان دادن وضعیت آنلاین کاربر

یک شبکه اجتماعی دو ویژگی جدید را آزمایش می کند که یکی از آنها قابلیت پاسخگویی زنجیره وار و در دیگری وضعیت آنلاین فرد با یک نقطه سبز نشان داده می شود.

موبنا – توئیتر تصمیم دارد بیشتر شبیه یک پیام‌رسان عمل کند.
سارا هایدر مدیر بخش محصولات توئیتر اسکرین شات هایی از دو ویژگی جدید و در حال آزمایش این شرکت منتشر کرده است.
یکی از این اسکرین شات ها قابلیت پاسخ گویی زنجیره وار است که پاسخ های یک توئیت را با رنگ های مختلف نشان می دهد.
به نظر می رسد این پیام ها بیشتر شبیه زنجیره های فیس بوک و Reddit باشند.
ویژگی دیگر یک نشانگر وضعیت آنلاین به وسیله یک نقطه سبز رنگ است که به همه نشان می دهد کاربر مشغول استفاده از اپلیکیشن و آماده پاسخگویی است.
البته واکنش کاربران توئیتر به این ویژگی یکسان نبود. به گفته یکی از کاربران ممکن است افراد سودجو از آن سوءاستفاده کنند. اما هایدر به کاربران اطمینان داده که کاربران کنترل این وضعیت را برعهده خواهند داشت. به عبارت دیگر کاربر می تواند به طور گزینشی از این قابلیت استفاده کند.
از آنجا که این قابلیت ها آزمایشی هستند، افراد کمی به آنها دسترسی دارند.

 منبع: مهر 

دنبال کنید @ اینستاگرام