درخواست تصویب آزمایشی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از درخواست تفویض تصویب آزمایشی طرح بانک داری اسلامی برای ۵ سال خبر داد.

موبنا – علی اکبر کریمی، با اشاره به روند بررسی طرح ۲۰۰ ماده ای طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جمعی از نمایندگان مجلس با توجه به زمان طولانی مورد نیاز برای تصویب این طرح به دنبال تقاضای تفویض اختیار تصویب آزمایشی طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی هستند.
وی افزود، حدود ۲۵ نفر از نمایندگان مجلس در همین راستا مکاتبه ای را با رئیس مجلس شورای اسلامی انجام داده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد، با عنایت به اینکه در شرایط کنونی اقتصادی مهمترین اولویت اقتصادی اصلاح و ساماندهی نظام بانکی کشور و ایجاد بستر قانونی برای ساماندهی حجم عظیم نقدینگی است و با توجه به تعداد ۲۰۰ماده موجود در این طرح درخواست تفویض اختیار تصویب آزمایشی به رئیس مجلس ارائه شده است.
به گفته کریمی با توجه به تخصصی بودن مواد ۲۰۰ گانه طرح مذکور روند تصویب آن در صحن علنی مجلس زمان زیادی می‌طلبد و از این رو درخواست تصویب در کمیسیون اقتصادی با توجه به اصل ۸۵ قانون اساسی ارائه شده است.

 منبع: تسنیم 

دنبال کنید @ اینستاگرام