خودروی خودران جاگوار با چشم مجازی! (+فیلم و عکس)

یک شرکت خودروسازی مشغول آزمایش خودروی خودرانی با چشم های مجازی است که عابران را رصد می کند.

موبنا – جاگوار لندروور مشغول آزمایش خودروی خودرانی با چشم مجازی است. این چشم ها در حقیقت دو پنل ال ای دی با چشم هایی کارتونی هستند. چشم های کارتونی عابران پیاده را درهمه حال رصد می کند تا به آنها آسیبی نرسد.

ایده اصلی این فناوری تقلید واکنشهای انسانی است که بین راننده و فردی اتفاق می افتد که از خیابان می گذرد.
به هرحال جاگوار این خودروها را «پادهایی با چشم و صورت های دوستانه» نام گرفته اند.
شاتل های مذکور در حال حاضر در واحدی در انگلیس تحت آزمایش است. تاکنون این پادها در خیابان های ساختگی آزمایش شدند و بیش از ۵۰۰ عابر نیز در این آزمایش ها شرکت کرده اند.
این درحالی است که نگرانی ها درباره خودروهای خودران بسیار زیاد است.

 منبع: مهر 

دنبال کنید @ اینستاگرام