قیمت و شرایط فروش خودروهای مدیران خودرو

فهرست قیمت و شرایط فروش محصولات مدیران خودرو در شهریور ماه ۱۳۹۷، شامل شرایط ویژه برای پیش‌خرید ام وی ام X22، ام وی ام X33s، هاچ‌بک ام وی ام ۳۱۵، آریزو ۵ توربو و تیگو ۵ اعلام شد.

موبنا – شرکت مدیران خودرو، نماینده و همکار چری، که محصولات چری و ام وی ام را به بازار خودروی کشور عرضه می‌کند، شرایط فروش محصولات ام وی ام و چری (ویژه شهریور ماه) را با مهلت تحویل نود روزه و قیمت غیرقطعی اعلام کرد. در این طرح سه خودروی ام وی ام X22، ام وی ام X33s و هاچ‌بک ام وی ام ۳۱۵ همراه با آریزو ۵ توربو و تیگو ۵ برای خریداران در دسترس هستند. (شرایط در جداول مربوطه بروزرسانی شده‌اند)

مدیران خودرو همچنین شرایط فروش محصولات ام وی ام و چری (ویژه مرداد ماه) را با مهلت تحویل شصت روزه و قیمت غیر قطعی اعلام کرد. در این شرایط ۳ محصول آریزو ۵ توربو، تیگو ۵ در دو تیپ لاکچری و اکسلنت قابل خریداری هستند. پیش پرداخت آریزو ۵ توربو ۶۰ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان است؛ همچنین سود مشارکت ۱۲ درصدی و جریمه تاخیر ۱۸ درصدی برای آن اعمال شده است. پیش پرداخت تیگو ۵ لاکچری، ۷۳ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان و تیگو ۵ اکسلنت، ۷۶ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان برآورد می‌شود. سود مشارکت ۱۲ درصدی و جریمه تاخیر ۱۸ درصدی آن نیز همانند آریزو ۵ توربو اعمال خواهد شد.

همچنین سه خودروی ام وی ام X22، ام وی ام X33s و هاچ‌بک ام وی ام ۳۱۵ در این شرایط قابل خریداری هستند. قیمت‌های پیش فروش ام وی ام X33 اسپرت نیز بروزرسانی شد.

قیمت و شرایط فروش ام وی ام ۳۱۵

ام وی ام ۳۱۵

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
 ام وی ام ۳۱۵ – هاچ بک اسپرت ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ پیش پرداخت ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ درصد و جریمه تاخیر ۱۸ درصد، موعد تحویل ۶۰ روز
 ام وی ام ۳۱۵ – هاچ بک اسپرت ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ پیش پرداخت ۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ درصد و جریمه تاخیر ۱۸ درصد، موعد تحویل ۶۰ روز
ام وی ام ۳۱۵ ۵٧,۵٠٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ (شهریور ماه) پیش پرداخت ۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۹۰ روز

قیمت و شرایط فروش ام وی ام X33s

ام وی ام x33s

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام X33s – اسپرت ۹۶,۲۰۰,۰۰۰ ١٣۵,٠٠٠,٠٠٠ پیش پرداخت ۴۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ و جریمه تاخیر ۱۸ درصد، تحویل ۶۰ روزه، دعوتنامه ۴۵ روز پس از ثبت نام ارسال خواهد شد
ام وی ام X33s – اسپرت ٩۶,٢٠٠,٠٠٠ ١٣۵,٠٠٠,٠٠٠ پیش پرداخت ۶۷ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ و جریمه تاخیر ۱۸ درصد، تحویل ۶۰ روزه، دعوتنامه ۴۵ روز پس از ثبت نام ارسال خواهد شد
ام وی ام X33s – اسپرت ٩۶,٢٠٠,٠٠٠ ١٣۵,٠٠٠,٠٠٠ (شهریور ماه) پیش پرداخت ۶۷ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۹۰ روز

قیمت و شرایط فروش ام وی ام X22

ام وی ام x22

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ام وی ام X22 – دنده‌ای ۶٩,۵٠٠,٠٠٠ ٨۶,۵٠٠,٠٠٠ پیش پرداخت ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ و جریمه تاخیر ۱۸ درصد، تحویل ۶۰ روزه، دعوتنامه ۴۵ روز پس از ثبت نام ارسال خواهد شد
ام وی ام X22 – دنده‌ای اسپرت ٧٢,٨٠٠,٠٠٠ ٨٨,۵٠٠,٠٠٠ پیش پرداخت ۵۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ و جریمه تاخیر ۱۸ درصد، تحویل ۶۰ روزه، دعوتنامه ۴۵ روز پس از ثبت نام ارسال خواهد شد
ام وی ام X22 – اتوماتیک
٨٠,٢٠٠,٠٠٠ ٩۵,٨٠٠,٠٠٠ پیش پرداخت ۵۶ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ و جریمه تاخیر ۱۸ درصد، تحویل ۶۰ روزه، دعوتنامه ۴۵ روز پس از ثبت نام ارسال خواهد شد
ام وی ام X22 – اتوماتیک اسپرت ٨٣,۶٠٠,٠٠٠ ١٠٧,٠٠٠,٠٠٠ پیش پرداخت ۵٨ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ و جریمه تاخیر ۱۸ درصد، تحویل ۶۰ روزه، دعوتنامه ۴۵ روز پس از ثبت نام ارسال خواهد شد
ام وی ام X22 – دنده‌ای ۶٩,۵٠٠,٠٠٠ ٨۶,۵٠٠,٠٠٠ (شهریور ماه) پیش پرداخت ۴۹ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۹۰ روز
ام وی ام X22 – دنده‌ای اسپرت ٧٢,٨٠٠,٠٠٠
٨٨,۵٠٠,٠٠٠
(شهریور ماه) پیش پرداخت ۵۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۹۰ روز
ام وی ام X22 – اتوماتیک ٨٠,٢٠٠,٠٠٠ ٩۵,٨٠٠,٠٠٠ (شهریور ماه) پیش پرداخت ۵۶ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۹۰ روز
ام وی ام X22 – اتوماتیک اسپرت ٨٣,۶٠٠,٠٠٠ ١٠٧,٠٠٠,٠٠٠ (شهریور ماه) پیش پرداخت ۵٨ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۹۰ روز

قیمت و شرایط فروش چری آریزو ۵

chery Arrizo5

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
چری آریزو ۵ – دنده‌ای ٨١,٠٠٠,٠٠٠ ٩٧,۵٠٠,٠٠٠
چری آریزو ۵ – توربو ١٠٠,۶٠٠,٠٠٠ ١٣۶,٠٠٠,٠٠٠ پیش پرداخت ۶۰ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ درصد و جریمه تاخیر ۱۸ درصد، موعد تحویل ۶۰ روز
چری آریزو ۵ – توربو ١٠٠,۶٠٠,٠٠٠ ١٣۶,٠٠٠,٠٠٠ (شهریور ماه) پیش پرداخت ۸۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۹۰ روز

قیمت و شرایط فروش چری تیگو ۵

تیگو 5   Tiggo 5

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش

  چری تیگو ۵ آپشنال (IL) لاکچری

١٢٢,١٠٠,٠٠٠ ١۵٨,٠٠٠,٠٠٠ پیش پرداخت ۷۳ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ درصد و جریمه تاخیر ۱۸ درصد، موعد تحویل ۶۰ روز

  چری تیگو ۵ آپشنال (IE) اکسلنت

١٢٨,٢٠٠,٠٠٠ ١۶۵,٠٠٠,٠٠٠ پیش پرداخت ۷۶ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ درصد و جریمه تاخیر ۱۸ درصد، موعد تحویل ۶۰ روز

چری تیگو ۵ آپشنال (IL) لاکچری – مدل ۹۷

١٢٢,١٠٠,٠٠٠ ١۵٨,٠٠٠,٠٠٠ (شهریور ماه) پیش پرداخت ۹۷ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۹۰ روز

چری تیگو ۵ آپشنال (IE) اکسلنت – مدل ۹۷

١٢٨,٢٠٠,٠٠٠ ١۶۵,٠٠٠,٠٠٠ (شهریور ماه) پیش پرداخت ۱۰۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان، سود مشارکت ۱۲ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد، موعد تحویل ۹۰ روز

قیمت و شرایط فروش چری تیگو ۷

چری تیگو ۷

نام محصول قیمت نمایندگی قیمت بازار آزاد شرایط فروش
چری تیگو ۷- Excellent
١٧٧,٠٠٠,٠٠٠ ١٨۵,٠٠٠,٠٠٠

بروزرسانی: ۵ شهریور ماه ۱۳۹۷

 منبع: زومیت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا